Hopp til innhold

Om skikretsen

Ansatte      

Jens Erik Nilsen

Adm.sjef (50%)

950 285 47

jens-erik.nilsen@skiforbundet.no

Atle Rolstadaas

Adm.sjef (50%)

992 67510

atle.rolstadaas@skiforbundet.no

Ansvarsfordeling administrasjonen

Jens Erik:                                                                                         Atle:

- Oppfølging hopp og kombinert                                                 - Oppfølging langrenn

- Oppfølging alpint og freeski                                                       - Utviklingsarbeid 

- Kretstinget 2017                                                                            - Sonemøter

- Kursvirksomhet                                                                            - Klubbutvikling og tiltak

- Anleggssaker                                                                                 - Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM)

- Resultater og publisering                                                           - Hjemmeside og Facebook

 

Postadresse:
Postboks 1421,  8002 Bodø

Besøksadresse:
Idrettens Hus, Aspmyra Stadion, 8002 Bodø

Organisasjon

Styret
Alpinkomité Freestyle kontaktperson Hoppkomité

Kombinertkomité Langrennskomité Telemarkkomité

Klubber

Alle klubber

Alpinklubber Freestyleklubber Hoppklubber
Langrennsklubber Telemarkklubber